• Personvern, europeisering og norske kommuner 

      Holm, Sverre (Master thesis, 2018)
      Samtidig med at EU-kommisjonen var i gang med å utarbeide et nytt personvernregelverk, i 2011, slo Datatilsynet alarm om kommunesektorens behandling av personopplysninger. Denne masteroppgaven er en casestudie som ...