• Undersøkelse av HVO sine egenskaper i forhold til fossil diesel 

      Aasgård, Torbjørn Hamnes; Holte, Nils Kristian Skogli (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgaven handler i hovedsak om hvordan ulike drivstoff påvirker motorene i landbruksmaskiner. Den inneholder en del teori og bakgrunnsinformasjon som skal gi leseren evnen til å forstå sammenhengen i forsøkene og ...