• Drivere av kunders engasjement og lojalitet 

      Holten Boneng, Mari; Robudal Narbuvoll, Camilla (Master thesis, 2018)
      Formål- Hensikten med denne masteroppgaven var å undersøke drivere og konsekvenser av høyt kundeengasjement, rettet mot en bestemt merkevare. I lys av den økende globaliseringen i turistindustrien og en generell oppfattelse ...