• Bjørnstjerne Bjørnson og kristendommen 

   Imerslund, Knut (Lecture, 2010)
  • Krysspeilinger II 

   Imerslund, Knut (12;2002, Research report, 2002-12)
   Norsk: Ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark ble Forskningsdagen for 2002 arrangert den torsdag den 26. september. De som ønsket det, fikk i etterkant tilbud om å publisere sitt foredrag som artikkel i ...
  • Krysspeilinger III. Artikler fra Forskningsdagen 2003 

   Imerslund, Knut (Høgskolen i Hedmark - Rapport;01/2004, Research report, 2004)
   Ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark ble Forskningsdagen for 2003 arrangert tirsdag den 23. september. De som ønsket det, fikk i etterkant tilbud om å publisere sitt foredrag som artikkel i høgskolens ...
  • Krysspeilinger IV : artikler fra Forskningsdagen 2004 

   Imerslund, Knut (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark ble Forskningsdagen for 2004 arrangert torsdag den 23. september. De som ønsket det, fikk i etterkant tilbud om å publisere sitt foredrag som artikkel i ...
  • Norske klassikere - Litterære essays 

   Imerslund, Knut (16;2003, Research report, 2003)
   Artiklene i denne rapporten dreier seg alle om det en kan kalle litterære klassikere, fra Hanna Winsnes til Ingvar Ambjørnsen. Karakteristisk for de klassikerne som er trukket fram, er at de befinner seg litt i utkanten ...
  • To essays om Abraham Pihl 

   Imerslund, Knut (Rapport, Research report, 2008-08-14)
   Norsk: Denne rapporten inneholder to lengre essays om presten Abraham Pihl (1756–1821). Pihl var prest i Vang kommune på Hedmarken fra 1789 til sin død i 1821. Han er imidlertid kjent for alt mulig annet enn det han ...