• Inkludering i et utenfra-perspektiv til et innenfra-perspektiv. 

      Ine Grøterud (Master thesis, 2022)
      Dette er en masteroppgave i profesjonsrettet pedagogikk ved Høgskolen Innlandet, avdeling Hamar. Inkluderingsbegrepet har fått en stor plass i skolen som et prinsipp som lærere og skoleansatte er forpliktet til å jobbe ...