• Hvordan kan en eiendomsmegler forsegle avtalen på befaring? 

      Ingri, Monica Habbestad (Fordypningsoppgave, 2017)
      I denne oppgaven vil jeg forske på momenter som er avgjørende for å få eiendomsmeglingsoppdraget i boks og signatur på oppdragsskjema. Jeg vil forske på hvor vidt eiendomsmeglerens kunnskaper, egenskaper og andre momenter ...