• Gårdsbasert biogassanlegg for 100 kuer 

      Jerpstad, Isak (Bachelor thesis, 2019)
      Biogassproduksjon er en god måte å utnytte ressursene våre på, der vi henter ut og anvender energi vi ellers ville spredd på jorda og der noe ville gå ut i atmosfæren. Biogassproduksjon er kjent og mye brukt i store deler ...