• Frå idé til praksis. Læreplan i mat og helse 

      Johannessen, Helen (Master thesis, 2013)
      Faget Mat og helse er eit nytt fag i Kunnskapsløftet (LK06) og erstattar det tidlegare faget Heimkunnskap i L97. Mat og helse er det minste faget i grunnskolen. Faget er eit praktisk fag som byggjer på tilrådingar frå ...