• Psykisk helse og aktivitet i naturen 

      Johannessen, May Britt (Bachelor thesis, 2015)
      May Britt Johannessen Oppgavens tittel: Psykisk helse og aktivitet i naturen Problemstilling: Hvordan kan aktivitet i natur påvirke vår psykiske helse ? Begrepsavklaring: Jeg har valgt å legge begrepsforklaringen inn i ...