• «Fra jeg til vi» : Læring skulder ved skulder 

   Dolva, Anne Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit; Lindstad, Marte Ørud; Wangensteen, Sigrid (Arbeidsnotat;221/2017, Research report; Report, 2017)
   Denne rapporten dekker et arbeid som har pågått fra 2013 til 2017. Det startet med en idé om å prøve ut felles praksisstudier for studenter fra tre profesjonsutdanninger for å finne ut hvilket læringspotensial som lå i ...
  • Tverrprofesjonell samarbeidslæring : «Skulder ved Skulder» : Et pilotprosjekt. 

   Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Lindstad, Marte Ørud; Martinsen, Frank; Steinseth, Else Berit; Wangensteen, Sigrid (Arbeidsnotat;, Working paper, 2016)
   tråd med samhandlingsreformens intensjon med å forberede tverrprofesjonell yrkesutøvelse i tjenestene ble det etablert et samarbeid mellom høgskolene i Hedmark og Oppland. Dette arbeidsnotatet handler om erfaringene som ...