• Rett behandling – Rett sted – Rett tid 

      Johansen, Christine (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling og avgrensing av oppgaven: Jeg kom frem til følgende problemstilling: Hvordan kan sykepleiere gjennom koordinerte helsetjenester gi økt livskvalitet hos pasienter med kreftsmerter i den palliative fasen? Ut ...