• Vurdering på veien til læring 

      Johansen, Hege (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Vurdering for læring handler om å gi elevene tilbakemelding om egen utvikling på en slik måte at de kan bruke det til videre læring. Det handler om å gi elevene de verktøy de trenger for å kunne vurdere seg ...