• Alt henger sammen med alt 

      Johansen, Linda Karete (Master thesis, 2021)
      Masteroppgaven “Alt henger sammen med alt” ser nærmere på foreldresamarbeidet i barnehagene, som en avsluttende del av studiet psykososialt arbeid med barn og unge. Med en fenomenologisk tilnærming, støtte i systemteori ...