• Uteskole og læringsutbytte 

      Johansen, Mona (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Formålet med denne oppgaven var å se på hvordan uteskole påvirker elevers læringsutbytte. Jeg har benyttet meg av kvalitativ forskningsmetode hvor jeg har intervjuet fire lærere med ulike bakgrunner. Teorien viser ...