• Tvang i psykisk helsevern 

      Børrud, Emma; Johansson, Johanna (Bachelor thesis, 2016)
      Tvang er et omstridt tema og det medfører ofte etiske dilemmaer for sykepleiere. Det er mulig å redusere bruk av tvang ved at sykepleiere innehar gode kommunikasjonsferdigheter, til enhver tid setter pasienten og pleien i ...