• Unge voksne i overgang mot arbeid 

      Johansson, Sissel Holstad (Master thesis, 2019)
      I dagens samfunn er det en uttrykt bekymring for ungdom og unge voksne som står utenfor utdanning og arbeidsmarked. Vi snakker om å «falle utenfor» eller å «bli marginalisert», ikke komme inn på det etablerte arbeidsmarkedet ...