• Unge menneskers oppfattelse av informasjon om bjørn 

      Johnsen, Christine Rygg (Master thesis, 2018)
      Informasjon og kunnskap kan brukes som konfliktløsende tiltak i problemsituasjoner som omhandler rovdyr. Rovdyr er et tema som berører en stor del av befolkningen både direkte og indirekte. Andre steder i Skandinavia ...