• Armtakets påvirkning på hastighet 

      Julia Grace Nilsberg, Meyer (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: Hvordan påvirker syklusvei og frekvens på armtaket, hastigheten i crawl svømming? Teori: Idretten svømming og crawlsvømming. Mekaniske prinsipper som spiller inn, armtakets påvirkning og uttrykk som syklus, ...