• Motivasjon i skolen. Ungdomsskoleelevers fortellinger om motivasjon. 

      Jutulstad, Nina Merethe Nyhuus (Master thesis, 2014)
      Norsk: Min masteroppgave handler om motivasjon, og tittelen er motivasjon og læring. Oppgaven er en empirisk undersøkelse av fire ungdomsskoleelever. Bakgrunnen for oppgaven er blant annet at forskning viser at elever ...