• Folkehelse og levekår i Oppland: Resultater fra folkehelseundersøkelsen 2018 

   Alnes, Per Kristian; Kårstein, Asbjørn; Lundhaug, Kristine (Skriftserien;19/2019, Research report, 2019)
   Østlandsforskning har i 2018/19 gjennomført en stor folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland. Sist det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i fylket var i 2013/14. Bakgrunnen for undersøkelsen i 2018/19 er at ...
  • Kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten i Innlandet 

   Lauritzen, Tonje; Medgard, Magnhild; Kårstein, Asbjørn (Skriftserien;30/2019, Research report, 2019)
   I denne publikasjonen presenteres et kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten, med fokus på idretten i Hedmark og Oppland. Kunnskapsgrunnlaget er en del av Prosjekt Likestilling 2018-2025 som Hedmark idrettskrets har ...
  • Menn i helse: En statusoppdatering 

   Kårstein, Asbjørn; Sønderskov, Mette; Olsvik, Vigdis Mathisen; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;8/2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten omhandler statusen på det nasjonale prosjektet «Menn i helse». Menn i helse er et komprimert utdanningsløp for menn mellom 25-55 år på egnet NAV-ytelse, med mål om å få fagbrev som helsefagarbeider. Stat ...
  • Samskaping og sosial innovasjon i Program for folkehelsearbeid: Evaluering av Vestfold og Telemark fylkeskommunes rolle som utviklingsaktør 

   Kårstein, Asbjørn; Tholstrup, Line Marie; Lauritzen, Tonje (Oppdragsrapport;22/2023, Research report, 2023)
   Følgeevalueringen har hatt som mål å identifisere faktorer som påvirker samskapende sosial innovasjon og fylkeskommunenes rolle som støttespillere for kommunenes folkehelsearbeid. Sentrale spørsmål inkluderte karakteristika ...