• Sykepleierstudenters erfaringer med helseinformasjon på internett 

      Karlsen, Kristine (Master thesis, 2019)
      Sammendrag Formålet med prosjektet Formålet med dette prosjektet var å finne ut av sykepleierstudenters erfaringer med å søke etter helseinformasjon på internett, og hvordan de forstår, vurderer og bruker informasjonen. ...