• Forebygging av rusrelatert psykose i et miljøterapeutisk perspektiv 

      Karlsen, Magni Hagen; Bø, Anders Farstad (Bachelor thesis, 2014)
      I denne oppgaven ser vi på pasienter med samtidig psykisk lidelse i form av psykoselidelser og rusmiddelbruk. Vi bruker et selvlaget case for å illustrere eksempler, relatere teori til praksis og vise vår forståelse av ...