• Søvn hos pasienter med Alzheimers sykdom 

      Karlsen, Maria Susan (Bachelor thesis, 2014)
      Tittel Søvn hos pasienter med Alzheimers sykdom. «Hvordan kan sykepleieren bidra til å tilrettelegge for at pasienter med Alzheimers sykdom får dekket sitt behov for søvn i en blandet sykehjemsavdeling?» Introduksjon Denne ...