• Når gjenkjennelse gir mening. Bruk av musikk ved Alzheimer sykdom 

      Kayser, Meta Kristine Schei; Graadahl, Silje (Bachelor thesis, 2014)
      Utgangspunktet for vår bacheloroppgave var at vi ønsket å få mer innsikt i litteratur som var skrevet om hvordan sykepleiere kan anvende musikk i møte med pasienter med Alzheimer sykdom på sykehjem. Vi brukte litteraturstudium ...