• Kjønnsroller og omsorg. 

      Kilde, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne bacheloroppgaven undersøker om barnets kjønn har en innvirkning på den omsorgen de voksene i barnehagen viser barnet. Belyst av problemstillingen "Vil barnets kjønn spille inn på hvordan de voksne viser omsorg ...