• Hvordan kan kroppsøving motivere eleven til livslang bevegelsesglede? 

      Kiplesund, Esther M. (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan kan faget kroppsøving motivere eleven til livslang bevegelsesglede? Teori: Teorien omhandler hovedsakelig motivasjon for fysisk aktivitet blant ungdom, indre og ytre motivasjon, selvbestemmelsesteori ...