• Den gode her-og-nå situasjonen – Et mål i demensomsorgen 

      Cocozza, Heidi; Kjærnåsen, Ida (Bachelor thesis, 2012)
      Innledning (begrunnelse for valg av tema): Dette temaet ser vi på som veldig relevant for vår utdannelse og fremtidige yrkeskarriere. Det vil bli en større andel eldre over 65 år i fremtiden etterhvert som levealderen øker ...