• Birkebeinerlandet – Innlandsvikingenes rike 

   Bakmann, Ole Andersen; Kjønsberg, Marius (Oppdragsrapport;4/14, Research report, 2014)
   Denne rapporten tar utgangspunkt i hvordan man kan utnytte ressursene i Åmots kulturhistorie til å gi grunnlag for lokal næringsutvikling. Åmot har, som følge av etableringen av Regionfelt Østlandet, hatt arkeologiske ...
  • Driftsplan for småvilt i Spekedalen/Sølendalen 

   Kjønsberg, Marius; Bakmann, Ole Andersen; Pedersen, Simen (Oppdragsrapport;2/2016, Research report, 2016)
   Driftsplan for småvilt i Spekedalen/Sølendalen er et samarbeid mellom 5 seterlag i Rendalen kommune. Målsetningen for planen er en felles organisering og forvaltning av småviltet. Den er utarbeidet til å være en målstyrt ...
  • Opplevelsesaktiviteter i Stor-Elvdal: Forstudie 

   Kjønsberg, Marius; Bakmann, Ole Andersen; Skeie, Margrethe Fønhus (Oppdragsrapport;01/2013, Research report, 2013)
   Norsk: Denne rapporten omhandler bruk av opplevelsesaktiviteter i reiselivet som et utviklingsverktøy for Stor-Elvdal. Gjennom samtaler med forskjellige aktører som er direkte eller indirekte tilknyttet utviklingen av ...
  • Spatiotemporal patterns of area use by humans and wild reindeer in a Norwegian National Park 

   Kjønsberg, Marius (Master thesis, 2019)
   Human impacts have for several decades led to fragmentation of habitats for wild reindeer across Norway. In Dovrefjell – Sunndalsfjella National Park there is a complexity of human activity that threatens the seasonal ...