• For pasientens beste? 

      Kjelsberg, Hilde R.; Røistad, Merete (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Ut i fra valgt tema, tvang i sykepleien til pasienter med en demens sykdom, har vi kommet fram til denne problemstillingen: Hvordan brukes tvang ovenfor personer med en demens lidelse, og er det farer ...