• Litteraturstudie : Tørking av flis til biobrensel 

      Kleiva, Joar Dørum (Bachelor thesis, 2017)
      Biobrensel har vært en av de viktige grunnen til at vi kunne overleve og er fortsatt den viktigste fornybare energiressursen vi har, nær 2/3 av klodens befolking har biobrensel som eneste eller mest brukte energibærer. Men ...