• Psykososialt arbeid i barnehage og skole 

      Knutsen, Karianne Stensrud; Ellevseth, Heidi Katrine Nygård (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse av hvordan pedagoger i barnehage og skole arbeider for å bidra til et godt psykososialt miljø. I undersøkelsen gjennomførte vi to fokusgruppeintervjuer, ett med fire ...