• Å være sammen i/om bevegelsen. Kroppslig samspill med de yngste barna. 

      Kolseth, Kari Marte Steinsrud (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk: Denne oppgaven tar for seg de yngste barnas kroppslige samspill og hvordan vi som voksne og ansatte i barnehagen kan møte og besvare dette samspillet. Min nysgjerrighet har vært rettet mot bevegelsen og hvordan man ...