• Brukermedvirkning og søvnkvalitet hos personer med demens 

      Bøvolden, Camilla Hansen; Korsmo, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn: I sykepleie til eldre med demensutvikling kreves en tilnærming som vi ønsker å lære mer om. I dag har cirka 66.000 personer en demensdiagnose i Norge. Oppgaven er rettet mot brukermedvirkning i hverdagslige ...