• Den gyldne regel –hvordan involvere foreldre i utviklingssamtalen 

      Korsvoll, Tina (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Temaet for denne oppgaven er skole-hjem-samarbeidet. Problemstillingen lyder som følger: «Hvordan kan man involvere foreldrene i utviklingssamtalen?» For å belyse problemstillingen blir det brukt teori og ...