• Digital sikkerhet i sivil sektor: Hovedtendenser og utfordringer 

      Billington, Ole Eskild; Kråkemo, Jostein Thunæs; Engum, Eirik Strømmen (Master thesis, 2023)
      Norge digitaliseres stadig mer, og er i dag et av verdens mest digitaliserte land. De aller fleste arbeidstakere i Norge må utføre deler av eller hele sin jobb ved hjelp av digitale systemer. Den stadig økende digitaliseringen ...