• Hvordan erfares skolevegring av skoleledere i barne- og ungdomsskoler? 

   Kristiansen, Ole Erik Befring; Sikveland, Martin Haug (Master thesis, 2023)
   Bakgrunn og formål Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan ledere ved skoler i Norge oppfatter skolevegring og hvilke tiltak de gjør ved sine skoler for å håndtere utfordringene. Ved å utforske deres perspektiver, ...
  • Hvordan erfares skolevegring av skoleledere i barne- og ungdomsskoler? 

   Kristiansen, Ole Erik Befring; Sikveland, Martin Haug (Master thesis, 2023)
   Bakgrunn og formål Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan ledere ved skoler i Norge oppfatter skolevegring og hvilke tiltak de gjør ved sine skoler for å håndtere utfordringene. Ved å utforske deres perspektiver, ...