• Forandring av livet 

      Krogstie, Inger Rustad; Pedersen, Lill-Iren Enger (Bachelor thesis, 2013)
      Introduksjon: Oppgaven handler om betydningen av mestring og økt livskvalitet for å redusere depresjonen hos pasienter som har gjennomgått hjerneslag. 25% av alle som gjennomgår hjerneslag, rammes i etterkant av depresjon. ...