• Hva er grunnlaget for tillit sett fra leder og medarbeiders ståsted? 

      Krohg-Brevig, Sandra; Hagebakken, Thuy Luyen (Bachelor thesis, 2017)
      Etter å ha gått 3 år på bacheloren organisasjonsutvikling og ledelse har vi vært gjennom mange spennende fag. Et tema som vi så igjen i mange av fagene var tillit og relasjonen mellom ledere og medarbeider. Vi anser tillit ...