• Redusert jordarbeiding til vårkorn i Trøndelag 

      Kvaal, Peder (Bachelor thesis, 2023)
      Norsk: Gjennom en generell interesse for kornproduksjon og et ønske om å hjelpe den trønderske kornbonden, ønsket jeg å finne ut om redusert jordarbeiding var en arbeids- og drivstoffbesparende jordarbeidingsmetode som ...