• Tjenesteutvikling og forbedring - Hvilke verktøy benyttes i praksis? 

      Kvisler Budalen, Ida (Bachelor thesis, 2016)
      Hovedformålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke verktøy organisasjoner i praksis benytter for å forbedre eller utvikle nye tjenester. Jeg har valgt å fokusere oppgaven på teori om tre ulike verktøy som kan benyttes ...