• Barnets medvirkning i barnevernets undersøkelser 

      Løken-Arnegård, Trine (Master thesis, 2014)
      Denne masteroppgaven omhandler barns medvirkning i barnevernets undersøkelser. Medvirkning handler om at barn skal få informasjon, få mulighet til å uttale seg og at barnets synspunkter skal bli tillagt vekt (Barnekonvensjonen, ...