• Bruk av Liverpool Care Pathway i omsorg ved livets slutt 

      Lübbe, Trine Louise Bergholt; Kristiansen, Monika (Student paper, others, 2014)
      Norsk sammendrag: Bakgrunn: Flere studier viser at kvaliteten på omsorg ved livets slutt generelt ikke er god nok. Spesielt innenfor symptomlindring, kommunikasjon og kompetanse. Liverpool Care Pathway er en tiltaksplan ...