• Elevers egenvurdering som strategi for faglig og sosial læring 

      Larsen, Benedicte Øverhaug (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Temaet for denne oppgaven er vurdering, og jeg kommer også innpå temaet sosial læring. Problemstillingen lyder som følger: Hvorfor involvere elevene i egenvurdering som en del av vurdering for faglig og sosial ...