• ”Snakk med meg!” 

      Larsen, Line; Løkken, Eline Folstad (Bachelor thesis, 2016)
      I dette litteraturstudiet belyses utfordringer ved kommunikasjon vi som sykepleiere kan støte på i sykehjem, i arbeid og i møte med pasienter med en demenslidelse. Tittelen på oppgaven er "Snakk med meg!", og problemstillingen ...