• Operativ lederorganisering - Brann og redningsetaten 

      Elvrum, Tor Arne; Lauritzen, Per Håkon (Bachelor thesis, 2017)
      Denne bacheloroppgaven er en kvalitativ undersøkelse om hvordan brann og redningsetaten i Norge bør organisere seg for fremtidens utfordringer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ønsker større og færre brannvesen ...