• Arbeidslivet i Midt- og Nord- Gudbrandsdalen: Kompetanse og rekruttering for fremtiden. 

   Bern, Aleksander; Tholstrup, Line Marie; Lauritzen, Tonje (Oppdragsrapport;7/2024, Research report, 2024)
   Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet har gjennomført en utredning om kompetansebehov i privat og offentlig sektor i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Utredningen er gjennomført på vegne av Midt-Gudbrandsdalen ...
  • Evaluering av Drøftingsteam 

   Blumenthal, Veronica; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;06/2021, Report, 2021)
   Vestre Toten er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering som koordineres av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Innlandet. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere ...
  • Evaluering av Kompetanseteam 

   Blumenthal, Veronica; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;07/2021, Report, 2021)
   Nordre Land er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere gode tjenester til utsatte barn og unge og deres familier. Et viktig mål ...
  • Kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten i Innlandet 

   Lauritzen, Tonje; Medgard, Magnhild; Kårstein, Asbjørn (Skriftserien;30/2019, Research report, 2019)
   I denne publikasjonen presenteres et kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten, med fokus på idretten i Hedmark og Oppland. Kunnskapsgrunnlaget er en del av Prosjekt Likestilling 2018-2025 som Hedmark idrettskrets har ...
  • Likestilling og mangfold i maritim næring og utdanning - en kartlegging 

   Wold, Lisa Knatterud; Akin, Deniz; Bern, Aleksander; Lauritzen, Tonje; Tholstrup, Line Marie; Alemayehu, Fikru Kefyalew (Skriftserien;8/2022, Research report, 2022)
   Maritim næring, som omfatter rederier, verft og utstyrs- og tjenesteleverandører, er tradisjonelt mannsdominert i Norge. I perioden 2016-2020 var andelen kvinner blant norske ansatte til sjøs kun 12 prosent. I forbindelse ...
  • Menn i helse: En statusoppdatering 

   Kårstein, Asbjørn; Sønderskov, Mette; Olsvik, Vigdis Mathisen; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;8/2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten omhandler statusen på det nasjonale prosjektet «Menn i helse». Menn i helse er et komprimert utdanningsløp for menn mellom 25-55 år på egnet NAV-ytelse, med mål om å få fagbrev som helsefagarbeider. Stat ...
  • Samskaping og sosial innovasjon i Program for folkehelsearbeid: Evaluering av Vestfold og Telemark fylkeskommunes rolle som utviklingsaktør 

   Kårstein, Asbjørn; Tholstrup, Line Marie; Lauritzen, Tonje (Oppdragsrapport;22/2023, Research report, 2023)
   Følgeevalueringen har hatt som mål å identifisere faktorer som påvirker samskapende sosial innovasjon og fylkeskommunenes rolle som støttespillere for kommunenes folkehelsearbeid. Sentrale spørsmål inkluderte karakteristika ...
  • “Så da laga vi oss rett og slett en turnus”. Arbeidsdeling i hjemmet under koronapandemien 

   Akin, Deniz; Wold, Lisa Knatterud; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;2/2022, Research report, 2022)
   Formål: Formålet med denne intervjustudien var å utdype og nyansere resultatene fra to kvantitative undersøkelser gjennomført for Likestillingssenteret i begynnelsen av koronapandemien (Kolberg, 2020; Sund, 2021). De ...
  • Økonomisk sosialhjelp er mer enn stønadsutbetaling: Følgeevaluering av Prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken (PROFH) 

   Andersen, Torhild; Syversen, Trine Løvold; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;34/2019, Research report, 2019)
   Høgskolen i Innlandet har gjennomført en følgeevaluering av «Prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken» (PROFH) gjennom hele 2019. I denne rapporten dokumenterer vi prosessen og erfaringer i prosjektet. PROFH er fase tre ...