• Sammenhengen mellom gratis musikkstrømmetjenester og betalingsvilje 

      Lavik, Lars Horn (Bachelor thesis, 2016)
      I dag er musikkstrømming den aller vanligste måten å tilegne seg musikk på i Norge. Både gjennom abonnementsordninger som Spotify og Tidal og gratistjenester som Youtube og Soundcloud. Det knyttes mye skepsis til gratis ...