• Retoriske affordanser i sosiale medier 

      Lenkova, Ekaterina (Master thesis, 2018)
      Norsk: I dagens samfunn stilles det krav til virksomheters tilstedeværelse i sosiale medier, og høyere utdanningsinstitusjoner er intet unntak. Sosiale medier gir mulighet for å kombinere ulike virkemidler og vise andre ...