• Rehabilitering av pasienter med fatigue etter brystkreftbehandling 

      Linboe, Marie Charlotte Fosshaug (Student paper, others, 2014)
      Norsk sammendrag: Bakgrunn: Jeg ønsket å ha fokus på rehabilitering av kreftoverlevere etter brystkreft fordi det er en høy andel som overlever brystkreft, men som får seneffekter etter behandlingen. Jeg har erfart i praksis ...