• Retoriske kjennetegn ved viral reklamefilm. 

      Lorentzen, Marita Edvina (Master thesis, 2015)
      Norsk: Med denne oppgaven har jeg undersøkt retorikk i viral reklamefilm. Målet var å avklare om reklamefilmene inneholdt noen retoriske appeller eller andre elementer som kunne bidra til å kartlegge noen likheter eller ...